Yn ddiweddar, roedd aelodau o dîm athletau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan ym mhencampwriaethau Athletau Afan Nedd Tawe ym Mhrifysgol Abertawe, lle roeddent yn cystadlu yn erbyn cymheiriaid o Goleg Castell-nedd Port Talbot a chweched dosbarthiadau yn ardal Abertawe/Castell-nedd.

Roedd yn ddiwrnod llwyddiannus, gyda thîm bechgyn CGA yn ennill y categori ‘bechgyn hŷn’a’r tîm merched dod yn ail yn y categori ‘merched hŷn’.

Cafwyd nifer o berfformiadau gwych drwy gydol y dydd, ond rhaid rhoi sylw arbennig i’r myfyrwyr Safon Uwch Tomos Slade (yn y llun) ac Ieuan Hosgood am dorri recordiau yn y digwyddiadau clwydi 110m a’r naid bolyn.

Mae’r record am y clwydi 110m wedi sefyll er 1974 ar 14.9 eiliad, ond, ar ôl rhedeg yn wych ar y diwrnod, roedd Tom wedi torri’r record a’i wneud mewn 13.6 eiliad sy’n anhygoel.

Ac er nad oedd yr amodau ar y diwrnod yn ddelfrydol ar gyfer y naid bolyn, roedd Ieuan yn gallu cynyddu’r hen record a osodwyd yn 2002 o 4.20m i 4.30m.

“Roedd hyn yn ymdrech arbennig gan yr holl fyfyrwyr,” dywedodd y darlithydd Marc Jones. “Rydyn ni eisoes yn edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf pan, gobeithio, gall y bechgyn gadw’r teitl a gall y merched fynd un cam yn well a’i ennill!”

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page