Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

“Mae cymryd rhan yn y cystadlaethau hyn yn rhoi cyfle gwych i’r myfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a’u gallu i ganolbwyntio a gweithio o dan bwysau o fewn terfynau amser,” dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Steve Williams.

“Mae bod yn rhan o’r broses WorldSkills yn fraint go iawn - nid yn unig mae’n rhoi modd i ddysgwyr fagu hyder yn yr amgylchedd Coleg mae’n helpu hefyd i godi eu dyheadau a’u hannog i feddwl am sut y gallan nhw addasu eu sgiliau yn barod i weithio yn y diwydiant, nid yn y DU yn unig ond yn bellach i ffwrdd hefyd.”

Advertisement

You may also be interested in these articles:

Register, Login or Login with your Social Media account:


The FE News Channel gives you the latest breaking news and updates on emerging education strategies and the #FutureofEducation.

Providing trustworthy and positive news and views since 2003, we publish exclusive peer to peer articles from our feature writers, as well as user content across our network of over 3000 Newsrooms, offering multiple sources of news across the Education and Employability sectors.

FE News also broadcast live events, webinars, video interviews and news bulletins so you receive the latest developments in Skills News and across the Apprenticeship, Further Education and Employability sectors.

 RSS IconRSS Feed Selection Page